Skip to content Skip to footer
ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de hele overeenkomst tussen u en ons voor de levering van diensten en vormen een overeenkomst tussen u en ons. Zorg ervoor dat u deze Algemene voorwaarden leest en begrijpt, want u bent eraan gebonden.
A. “Les” betekent elke faciliteit die wordt geëxploiteerd door 33 Pilates.
B. “Lesregels” betekent de regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van een 33 Pilates Les.
C. “Mijn Bedrijf”, “ons”, “wij” en “onze” betekent 33 Pilates.
D. “Lid”, “u” en “uw” betekent doorlopende kaartbetalers, doorlopende opdrachten, jaarlijkse en dagelijkse prepaid-leden.
E. “PAR-vragenlijst” – betekent de vragenlijst over de gereedheid voor fysieke activiteit die u online hebt ingevuld.

LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap opties
A. Een maandabonnement van 1 les per week geeft recht op 1 les per week (het maakt niet uit naar welke les u gaat). Als u een week mist, kunt u de week erna naar 2 lessen gaan, of wanneer u het kunt inhalen.
B. Het ‘Best of Everything’ maandabonnement geeft recht op onbeperkt 33 Pilates-lessen op elke locatie – online of persoonlijk – op maandbasis, afhankelijk van beschikbaarheid.
C. Het ‘Committed Mat’ maandabonnement geeft recht op maximaal 8 33 Pilates-lessen op elke locatie – online of persoonlijk – op maandbasis, afhankelijk van beschikbaarheid.
D. Eerste les gratis’ is afhankelijk van beschikbaarheid, heeft alleen betrekking op groepslessen en er is er maar één beschikbaar per persoon per inschrijving. Daarna heeft u de optie om een maandabonnement of Pay as you Go (PAYG) te nemen.
E. Lidmaatschapspakketten – voor zowel groeps- als privétrainingen – zijn een jaar na aankoop actief en nemen bij elk gebruik met één credit af.

Uw lidmaatschap
A. U moet ouder zijn dan 16 jaar om lid te worden van 33 Pilates.
B. U moet de PAR-vragenlijst invullen voordat u gebruik gaat maken van uw lidmaatschap en door het invullen van de PAR-vragenlijst garandeert u ons dat u geen bekende aandoening hebt of een behandeling ondergaat waardoor u niet in staat bent om in alle wezenlijke opzichten aan lichaamsbeweging te doen. U moet ons op de hoogte stellen van eerdere aandoeningen of lopende behandelingen.
C. Bij het aangaan van deze Lidmaatschapsovereenkomst en elke keer dat u een 33 Pilates-les binnengaat tijdens uw lidmaatschap, garandeert en verklaart u aan 33 Pilates dat u geen medische aandoeningen hebt die u bekend zijn waardoor u niet in staat zou zijn tot alle vormen van lichaamsbeweging en dat deze lichaamsbeweging niet schadelijk zal zijn voor uw gezondheid. In geval van twijfel is het uitsluitend uw verantwoordelijkheid om een arts te raadplegen of niet naar een les te gaan/een instructeur te informeren/uw lidmaatschap op te zeggen.
D. U schrijft zich in als bijgewoond voordat u aan een les begint.
E. Uw lidmaatschap geeft u toegang tot elke 33 Pilates-les, afhankelijk van beschikbaarheid, in overeenstemming met het type lidmaatschapsoptie dat u hebt geselecteerd zoals hierboven uiteengezet.
F. Uw lidmaatschap geldt voor u persoonlijk: u kunt het niet uitlenen, toewijzen of overdragen aan een andere persoon.
G. We behouden ons het recht voor om op elk moment een wachtlijst in te voeren als we dat nodig achten.
H. We behouden ons het recht voor om kleine punten of wijzigingen in deze lidmaatschapsovereenkomst aan te brengen of te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

BETALING VAN VERGOEDINGEN

A. Door u online, persoonlijk of telefonisch in te schrijven voor onze lessen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden; u gaat ermee akkoord alle 33 Pilates lidmaatschapskosten en andere kosten op tijd te betalen.
B. Afhankelijk van het pakket kunnen we u ook opstartkosten in rekening brengen. Deze opstartkosten worden weergegeven op de website en kunnen niet worden gerestitueerd.
C. Naast de setupkosten en de lidmaatschapskosten kunnen we ook kosten in rekening brengen voor persoonlijke training en andere diensten die 33 Pilates van tijd tot tijd aanbiedt. De kosten kunnen per klas verschillen.
D. Een maandabonnement per kaart betalen: Na uw gratis proefles heeft u 14 dagen de tijd om te beslissen of u wel of niet naar de lessen wilt blijven komen en om uw betalingen in te stellen. Doet u dit niet, dan wordt uw 33 Pilates account verwijderd. Als u dit wel doet, worden uw tweede en volgende betalingen geïnd op de maandelijkse dag van de datum waarop u uw betalingen hebt ingesteld.
E. Extra toevoegingen per kaart betalen: Wanneer u een Optionele Extra toevoegt aan uw lidmaatschap, is de toegang onmiddellijk en daarom moet er onmiddellijk een pro rata betaling worden gedaan via de kaart die op uw account staat geregistreerd om de periode te dekken tussen de datum waarop u het pakket toevoegt en uw volgende betaaldatum.
F. Uw lidmaatschapsgeld wordt periodiek verhoogd en we behouden ons het recht voor om wijzigingen in het BTW-tarief aan u door te berekenen. De contributies worden normaal gesproken jaarlijks herzien, maar omstandigheden kunnen een eerdere herziening noodzakelijk maken. U ontvangt normaal gesproken één maand van tevoren bericht over een wijziging van de contributie. Lidmaatschapskosten voor vooruitbetaalde jaarlijkse lidmaatschappen worden alleen herzien bij verlenging.
G. Alle gedane betalingen worden in geen geval gerestitueerd, behalve in verband met een bedenktijd.
H. Bevriezingsperiode: Leden kunnen een bevriezingsperiode aanvragen vanwege verandering in fysieke mogelijkheden, zwangerschap of verlies van baan. Elke aanvraag wordt per geval bekeken. Dit dient schriftelijk te gebeuren aan: caroline@33pilates.com

FACILITEITEN EN DIENSTEN

A. Om toegang te krijgen tot onze lessen moet u zich inboeken op de website.
B. De lesuren en de locatie van de les kunnen aan wijziging onderhevig zijn we zullen u normaal gesproken twee weken van tevoren schriftelijk/per e-mail op de hoogte stellen waar dit redelijkerwijs mogelijk is. Voor alle lessen geldt een kerstvakantie.

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN KLASSEN EN WEBSITE

A. De tools en informatie op de site van Studio 33 Pilates zijn bedoeld om de gezondheid te verbeteren en wij geven geen medisch advies.
B. Als u lijdt of denkt te lijden aan een medische aandoening, moet u uw arts raadplegen voordat u begint met een oefenprogramma. Als u besluit te beginnen met trainen na een periode van relatieve inactiviteit, moet u heel langzaam beginnen en uw arts raadplegen als u ongemak, pijn of andere symptomen ervaart. Als u enig ongemak of pijn voelt tijdens het sporten, ga dan niet verder.
C. De tools en informatie op de site van Studio 33 Pilates zijn niet bedoeld voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, of voor personen jonger dan 16 jaar.
D. Studio 33 Pilates maakt gebruik van informatie die wordt verstrekt door fabrikanten, producenten en detailhandelaren en beveelt of garandeert geen claims die voor enig product worden gemaakt.

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE KLAS

A. We kunnen uw lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving annuleren of opschorten als u deze regels overtreedt.
i. U moet geschikte kleding en schoenen dragen naar de lessen.
ii. U mag de gezondheid, de veiligheid of het welzijn van andere leden of onze Studio 33 Pilates instructeurs niet in gevaar brengen.
iii. U mag niet toestaan dat andere mensen uw lidmaatschap gebruiken om lessen bij te wonen.
iv. U mag zich niet gewelddadig, onbeleefd of bedreigend gedragen of op een manier die andere groepsleden of de instructeurs van Studio 33 Pilates lastig valt of ongemak bezorgt.
B. We kunnen u de toegang tot de betreffende les weigeren of u vragen deze te verlaten als Studio 33 Pilates redelijkerwijs van mening is dat u een deel van deze paragraaf hebt overtreden. Er wordt geen restitutie gegeven als u in dergelijke omstandigheden wordt gevraagd een les te verlaten.
C. Wij zijn niet wettelijk verantwoordelijk voor bezittingen die u verliest of die op de locatie worden beschadigd of gestolen.
D. Als u een ongeluk krijgt of zichzelf verwondt tijdens een van onze lessen, moet u dit direct melden bij de instructeur.

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

A. We kunnen uw lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving annuleren of opschorten als u deze regels overtreedt:
i. Sta andere mensen toe om uw login te gebruiken om uw profiel en andere ledeninformatie te bekijken.
ii. U mag je niet gewelddadig, onbeleefd of bedreigend gedragen of op een manier die andere leden of medewerkers van Studio 33 Pilates verontrust of ongemak bezorgt.

DATAVERZAMELING

A. In de loop van uw lidmaatschap kan Studio 33 Pilates bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen, waaronder persoonlijke gegevens, financiële gegevens en informatie over uw gezondheid. We gebruiken deze informatie voor doeleinden zoals het beheren van uw lidmaatschap en om met u te communiceren. U krijgt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor dergelijke communicatie via de website. U heeft de plicht om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden en ons op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen.
B. Neem contact op met Studio 33 Pilates als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en opslaan of als u gebruik wilt maken van uw recht op toegang tot, wijziging van, bezwaar tegen het gebruik van of een verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
C. We behouden ons het recht voor om foto’s/films te maken van onze lessen (waar u mogelijk ook in voorkomt, mits uw opname incidenteel is) voor pers- en promotiedoeleinden.
D. Als lid van Studio 33 Pilates erkent u dat u de bepalingen van het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt dat Studio 33 Pilates uw persoonlijke gegevens kan verzamelen, gebruiken, verwerken en openbaar maken zoals beschreven.

ANNULERING DOOR U

Opzegging van uw lidmaatschap:
U kunt uw lidmaatschap op elk moment opzeggen binnen de eerste 14 dagen vanaf de dag van registratie. Daarna kunt u uw lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van een maand vanaf uw laatste betaaldag, d.w.z. dat er nog één betaling zal plaatsvinden. Dit moet schriftelijk worden bevestigd aan het hoofdkantoor en er zullen geen verdere betalingen worden gedaan. Als u uw betalingen annuleert en uw laatste maandbetaling niet betaalt na uw schriftelijke kennisgeving, zullen we deze automatisch van uw kaart afschrijven. Als de betaling wordt geweigerd, laten we u niet terug naar de lessen zonder dat u voor die maand hebt betaald.
Annulering door ons:
A. We kunnen uw lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als u een wezenlijke schending van deze overeenkomst begaat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van de klassenregels, misbruik of bedreigend gedrag of vandalisme of andere illegale activiteiten.
B. We kunnen uw lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen als:
i. u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt geschonden; of
ii. Lidmaatschapsgelden of andere kosten 7 dagen na de vervaldatum onbetaald blijven en een dergelijke schending niet binnen zeven dagen nadat u door ons op de hoogte bent gesteld door u verholpen wordt.
C. We kunnen uw lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen als uw Klasse permanent ophoudt te bestaan, In deze omstandigheden zullen we overwegen een pro rata terugbetaling te doen voor reeds betaalde lidmaatschapsgelden met betrekking tot een periode na de annuleringsdatum.

SCHORSING

Schorsing van uw lidmaatschap:
U kunt uw lidmaatschap voor een maand opschorten met een opzegtermijn van een maand vanaf uw betaaldag, d.w.z. er komt nog een betaling en uw volgende betaling wordt opgeschort. Dit moet worden gedaan door een schriftelijke bevestiging naar caroline@33pilates.com en er zal een maand lang geen betaling worden geïnd. Tenzij u een schriftelijke bevestiging van ons heeft, heeft u geen toegang tot de lessen tijdens de maand van opschorting.

VERWIJZINGSWEDSTRIJDEN EN/OF INCENTIVES

A. Er is geen alternatieve prijs beschikbaar en de prijs is niet overdraagbaar. Er is geen contant equivalent.
B. De wedstrijd staat open voor alle leden die 16 jaar of ouder zijn.
C. Om in aanmerking te komen voor de aanbieding moet elke vriend(in) uw unieke doorverwijscode invoeren in het vak met de doorverwijscode op het moment dat hij/zij lid wordt, er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht nadat ze lid zijn geworden. Er is geen limiet aan het aantal keren dat u mee kunt doen – elke vriend die u doorverwijst is één deelname.
D. De sluitingsdatum is middernacht op de aangegeven einddatum voor elke competitie. Zowel u als de persoon die u hebt doorverwezen, moet een actief lidmaatschap hebben op het moment dat de loting wordt verricht.
E. Winnaars worden willekeurig getrokken uit alle inzendingen en krijgen binnen 14 dagen bericht. Winnaars gaan akkoord met het gebruik van hun naam, foto’s en videobeelden van het in ontvangst nemen van de prijs voor promotionele activiteiten met betrekking tot de wedstrijd.
F. Incentive kan worden gekozen zodra het lid voldoende punten heeft verzameld en kan niet worden gereserveerd.
G. Punten zijn niet overdraagbaar en er is geen equivalent in contanten.
H. We behouden ons het recht voor om de incentive op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

CHALLENGES, FEESTEN, PRIJZEN, EVENEMENTEN, FUNRUNS, WANDELINGEN

A. Awards worden alleen uitgereikt aan leden die voldoen aan de regels van de uitdagingen.
B. Annual Points Award & 1/2 Yearly Points Awards worden alleen gegeven aan leden die twee keer per week deelnemen aan een Pilates-les van Studio 33.
C. Er is geen alternatieve prijs beschikbaar en de prijs is niet overdraagbaar. Er is geen contant equivalent.
D. Alle betalingen worden onder geen enkele omstandigheid terugbetaald, behalve wanneer er een afkoelingsperiode is (14 dagen nadat de betaling is ontvangen).

OVERMACHT

A. Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent een geval van overmacht een gebeurtenis buiten de redelijke controle van Studio 33 Pilates met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten (waarbij Studio 33 Pilates of een andere partij betrokken is), storing van een nutsvoorziening of transportnetwerk, daad van God, oorlog, oproer, burgerlijke onrust, kwaadwillige schade, naleving van enige wet of overheidsbevel, regel, voorschrift of aanwijzing, ongeval, storing van fabriek of machines, brand, overstroming, storm of verzuim van leveranciers of onderaannemers.
B. Studio 33 Pilates is niet aansprakelijk jegens u als gevolg van vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst als gevolg van een geval van overmacht.
C. Als het geval van overmacht Studio 33 Pilates verhindert een van de diensten te leveren gedurende meer dan 90 dagen, kan Studio 33 Pilates, zonder beperking van haar andere rechten of rechtsmiddelen, het recht hebben deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door u hiervan schriftelijk in kennis te stellen.