Skip to content Skip to footer
PRIVACYBELEID

Alle informatie die u ons via deze website, lichaamsanalyseapparatuur en medewerkers verstrekt, wordt toegevoegd aan onze database en wordt verwerkt in overeenstemming met de AVG.

We zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie nooit verkopen, verhuren of anderszins verstrekken aan derden (met uitzondering van vertrouwde organisaties die namens ons functies of diensten uitvoeren), tenzij u ons toestemming geeft om dit te doen, of we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om deze openbaar te maken of wanneer dit nodig is voor of in verband met juridische procedures of om wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen.

Als u zich bij ons registreert, kunnen we met u communiceren via e-mailberichten op deze website en andere middelen. Alle e-mailberichten die van en naar Studio 33 Pilates worden verzonden, kunnen worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het interne beleid wordt nageleefd en om ons bedrijf te beschermen.

Als u wilt weten welke informatie wij over u hebben, neem dan contact met ons op.

DATAVERZAMELING

A. Als lid van Studio 33 Pilates kan Studio 33 Pilates bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen, waaronder persoonlijke gegevens, financiële gegevens en informatie over uw gezondheid. We zullen deze informatie onder meer gebruiken voor het beheren van uw betaling en het communiceren met u. U krijgt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor dergelijke communicatie via de website. U heeft de plicht om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden en ons op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen.

B. Neem contact op met het management als u vragen of opmerkingen heeft over hoe Studio 33 Pilates uw persoonlijke gegevens zal gebruiken en opslaan of als u uw recht op toegang, wijziging, bezwaar tegen het gebruik van of verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen.

C. Wij behouden ons het recht voor om foto’s van u te maken en uw foto’s te gebruiken voor pers- en promotiedoeleinden.